Schokken en schudden: een begrijpelijk boek over bewegingsstoornissen

Informatie voor patiënten die te weinig bewegen (zoals bij Parkinson) is er voldoende. Maar voor mensen die te veel bewegen (zoals bij dystonie) is er nu het boek Schokken en schudden,  uitgegeven door het Expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen (UMCG). Het boek is met korting te bestellen via de Dystonie Vereniging.

Schokken en schudden begint met een uitleg over de soorten bewegingsstoornissen. Vervolgens leggen de schrijvers uit wat bijvoorbeeld een tremor is, welke soorten tremoren er zijn, hoe de  diagnose wordt gesteld en wat de mogelijke oorzaken zijn. Ook geven de schrijvers antwoord op de vraag hoe je tremoren behandelt. Op deze manier leggen de auteurs per hoofdstuk de verschillende aandoeningen uit. Dystonie, tics, ataxie, myoclonus, chorea en de functionele bewegingsstoornis komen aan bod.

Interviews zorgen voor herkenning

Ook is er in het boek aandacht voor de manier waarop de zorg in Nederland is georganiseerd. En welke zorgaanbieders er zijn voor de verschillende aandoeningen. Daarnaast hebben bewegingswetenschapper Inge Tuitert en promovendus (PhD) Sterre van der Veen per aandoening een patiënt geïnterviewd. Hierdoor zorgt het boek voor veel herkenning. Het boek is heel toegankelijk geschreven, waardoor het echt een boek voor patiënten is geworden. Geen ingewikkelde medische termen, maar een begrijpelijke uitleg voor iedereen die meer wil weten over de
verschillende bewegingsstoornissen.

Verkoop komt ten goede aan leefstijlonderzoek

Schokken en schudden is een boek van prof. dr. Marina de Koning-Tijssen, Inge Tuitert en Sterre van der Veen van het Expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen (UMCG). Het boek is te bestellen via de website van de Dystonie Vereniging. Normale prijs: € 24,50. Ledenprijs: € 19,50. De verkoop van het boek komt ten goede aan praktisch onderzoek naar leefstijl in het UMCG.