Algemene ledenvergadering – Online

Graag nodigt het bestuur van de Dystonie vereniging u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 03 juli a.s. Vanwege de nog steeds geldende Corona maatregelen vindt deze ALV online plaats via Microsoft Teams.

De aanvang van de ALV is 10:30 uur, vanaf 10:15 uur kunt u worden toegelaten in de vergadering.

De agenda en de bijbehorende bijlagen zijn alleen voorbehouden aan leden van de vereniging. U kunt ze hier inzien.

Wij vragen u vriendelijk uiterlijk 30 juni uw aanwezigheid kenbaar te maken bij het secretariaat. U ontvangt te zijner tijd een deelnamelink voor de Teams vergadering.