STATUTENWIJZIGING

Via onder meer het ledenblad de zomer-Tonus 2016 heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat zij de statuten van de vereniging wil herzien op een aantal punten. De huidige statuten zijn ruim 30 jaar oud en op een aantal punten niet meer voldoende toegesneden op deze tijd. Daarom heeft het bestuur een notaris gevraagd om de huidige statuten te herzien. Volgens de huidige statuten moet het bestuur het voorstel voor statutenwijziging minimaal 5 dagen voor de eerstvolgende ALV ter inzage leggen tot en met de dag van de ALV. Het bestuur vindt dit een te korte termijn, daarom zijn de conceptstatuten al vanaf heden inzichtelijk.

Klik hier voor de concept statutenLaat een bericht achter