Aanvullende en alternatieve therapieën

Aanvullende en alternatieve therapieën

Naast de reguliere behandelingen van dystonie zijn er ook aanvullende (complementaire) en/of alternatieve behandelingen. Tegenwoordig vaak aangeduid met de internationale term ‘Complementairy and Alternative Medicine’ of kortweg CAM.
De meest bekende zijn: acupunctuur, homeopathie, antroposofische geneeskunde, natuurgeneeswijzen en manuele therapie. Voor meer informatie hierover zie ‘informatieve links’.
De reguliere aanvullende behandelingen waaronder fysio- en ergotherapie, zijn algemeen aanvaard en worden ook gewoon vergoed door ziektekostenverzekeraars. Anders is dit met veel alternatieve behandelingen, die alleen vergoed worden wanneer de arts/behandelaar aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging. Informatie hierover vindt u bij uw ziektekostenverzekeraar.

Verenigingsstandpunt alternatieve therapieën

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen op het gebied van alternatieve therapieën heeft het bestuur gemeend om ten aanzien hiervan een duidelijk standpunt te formuleren in samenspraak met de medische adviesraad. Dit volledige standpunt leest u hier.

Projectgroep Aanvullende Therapieën

De Projectgroep Aanvullende Therapieën - PAT - streeft naar optimaal welzijn van mensen met de diagnose Dystonie. De nadruk ligt hierbij op het onderzoeken van therapieën die nog niet door de reguliere medische wetenschap erkend of omarmd worden, maar wel van grote waarde kunnen zijn voor mensen met dit ziektebeeld.
Een probleem hierbij is de veelheid aan behandelwijzen en therapieën en het gebrek aan informatie en onderzoek over de werkzaamheid van deze therapieën in relatie tot Dystonie. Dit maakt het voor patiënten doorgaans lastig inzicht te krijgen in welke therapieën voor hen van waarde zouden kunnen zijn.
De PAT probeert op systematische wijze de meest onderzochte therapieën in kaart te brengen en voor dystoniepatiënten toegankelijker te maken. De PAT doet dit door middel van korte beschrijvingen per therapie, en waar mogelijk verwijzingen naar artikelen, relevante sites en patiëntenfora.

Onderzoek naar het gebruik van alternatieve therapieën

In 2007 heeft het bestuur De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht (WWG) onderzoek laten doen naar het gebruik van alternatieve therapieën onder de leden van onze vereniging. Hierover verscheen een rapport en een samenvattend artikel in ons ledenblad Tonus. Klik hier om het artikel te bekijken en hier om het volledige rapport te downloaden.